ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น (กลุ่มย่อย) ตั้งแต่วันที่ 21 - 26 เมษายน 2561 จำนวน 8 เวที ดังนี้

stages

ติดต่อสอบถามข้อมูล

งานประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

โทร : 0-2943-9600-10 ต่อ 1625
มือถือ : 0-9883-4088
โทรสาร : 0-2943-9614 (ในวัน-เวลาราชการ)