เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 คณะทำงานของโครงการได้เข้าพบนายอำเภอเวียงชัย (นายสกล แก้วปวงคำ) ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เพื่อประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ ผลการประชุมกลุ่มย่อยทั่งในภาพรวมและเวทีอำเภอเวียงชัย รวมทั้งการสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจสังคมในพื้นที่ศึกษาโครงการ

01