เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 คณะทำงานของโครงการได้เข้าพบนายอำเภอเมืองเชียงราย (นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ) ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการศึกษาโครงการ

01