เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561 ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย และคณะทำงานของโครงการพัฒนาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อนำเสนอแผนการพัฒนาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย และแผนการดำเนินงานศึกษาและจัดทำรายงานศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ

01

02