posterขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2  ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ โรงแรมทิคการ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย 

ติดต่อสอบถามข้อมูล

งานประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

โทร : 0-2943-9600-10 ต่อ 1623
โทรสาร : 0-2943-9614 (ในวัน-เวลาราชการ)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่การประชุม