ประมวลภาพกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ โรงแรมทิคการ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย