เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ได้จัดประชุมเปิดโครงการ ณ ห้องประชุม บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายสมเกียรติ ไหลนำเจริญ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ฝ่ายสิ่งแวดล้อม ประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน เป็นประธานในการประชุม

ประชุมเปิดโครงการฯ

ประชุมเปิดโครงการฯ

ประชุมเปิดโครงการฯ

ประชุมเปิดโครงการฯ

ประชุมเปิดโครงการฯ

ประชุมเปิดโครงการฯ

ประชุมเปิดโครงการฯ

ประชุมเปิดโครงการฯ

ประชุมเปิดโครงการฯ

ประชุมเปิดโครงการฯ

ประชุมเปิดโครงการฯ