162733ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1  ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย 

ติดต่อสอบถามข้อมูล

งานประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

โทร : 0-2943-9600-10 ต่อ 1625
มือถือ : 0-9883-4088
โทรสาร : 0-2943-9614 (ในวัน-เวลาราชการ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่การประชุม